امشب که شعله می زندم ماجرای تو
بر اين سرم که سر بگذارم به پای تو

بی تاب و بی قرارم و بی واهمه ولی
جز حرف عاشقانه ندارم برای تو!

امشب هزار مرتبه بی تو دلم شکست
يعنی هزار مرتبه مُردم برای تو

من راضی ام به اين همه دوری , ولي عزيز!
راضي ترم به اينكه ببينم رضاي تو
......
حالا درخت و جاده به راهت نشسته اند
حالا سكوت و سايه پر است از صداي تو