من آمادگی دارم تا اشعار شما را نقد و بررسی کنم. دوستانی که مایل هستند آثارشان نقد شود می توانند به این نشانی میل بزنند: rsaeedirad@yahoo.com