* به‌ دستان‌ بهار آور امام‌ (ره‌)

اي‌ نگاهت‌ امتداد سوره‌ ياسين‌ شده‌
با حضورت‌ ماه‌ بهمن‌، صبح‌ فروردين‌ شده‌

تا بيايي‌ باز هم‌ يك‌ صبح‌ زيبا پيش‌ ما
كوچه‌هاي‌ دل‌ براي‌ مقدمت‌ آذين‌ شده‌

از نسيم‌ نام‌ تو شبها همه‌ مهتاب‌ بود
از طنين‌ گام‌ تو اين‌ روزها شيرين‌ شده‌

سفرة‌ يكرنگ‌ ما نان‌ و نمك‌ مي‌پروريد
حيف‌ شد، بعد از تو باز اين‌ سفرها رنگين‌ شده‌

آن‌ طرف‌ سيل‌ كبوترها كه‌ همبال‌ تواند
اين‌ طرف‌ مائيم‌، با پرونده‌اي‌ سنگين‌ شده‌

از افق‌هايي‌ كه‌ هم‌ رنگ‌ است‌ با خون‌ خدا
باز مي‌گردند روزي‌ اسب‌هاي‌ زين‌ شده‌
بهمن‌ 76