دوستان خوبم سلام. سال جديد بر همه شما مبارک و ميمون باد! از همه عزيزانی که با پيامهای تبريک يادی از اين قلم شکسته کردند سپاسگزارم.
روزهايی سرشار از سلامتی و شادکامی برای همه شما آرزومندم.