پست های ارسال شده در مرداد سال 1381

دزدی

ديروز چراغ منزلم را بردندامروز تمام حاصلم را بردنددزدان سياهی و سپيدی - با هم-از سينه غمزده دلم را بردند!
/ 0 نظر / 4 بازدید

دل

چه باغ ارغوانی داری ای دل!شکوه جاودانی داری ای دل!تمام سينه مالامال عشق استچه عشق بيکرانی داری ای دل!
/ 0 نظر / 4 بازدید