پست های ارسال شده در آبان سال 1381

طرح

مي‌دانم‌ مرهمي‌ نيست‌ بر زخمهايتان اي‌ عابران‌ كوچه‌ غربت‌! بر كومه‌هاي‌ شهر فانوس‌ دعا بياويزيد!
/ 0 نظر / 5 بازدید