پست های ارسال شده در آدر سال 1381

دوبيتي

چه‌ شور محشري‌ داري‌ دوبيتي‌! صفاي‌ ديگري‌ داري‌ دوبيتي‌! هنوزم‌ در غم‌ بابا و فايز دل‌ غمپروري‌ داري‌ دوبيتي‌!
/ 0 نظر / 5 بازدید