پست های ارسال شده در خرداد سال 1382

شرجي‌

پشت‌ اين‌ لبخندها زنداني‌ام‌مثل‌ بغض‌ كهنه‌اي‌ پنهاني‌ام‌اهل‌ دزفولم‌، مرامم‌ سادگي‌ست‌روح‌ شرجي‌هاي‌ خوزستاني‌ام‌آشنا با خوشه‌هاي‌ گندمم‌زير داس‌ بي‌امان‌، قرباني‌ام‌مثل‌ موج‌ تازه‌اي‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید