پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

هواپيما

غزل شد محو آهنگ صدايت               دوبيتی بوسه زد بر رد پايت هواپيمای شعرم عاشقانه                 فرود آمد ميان چشمهايت!
/ 0 نظر / 4 بازدید