پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

طرح

فرشتگان            در آسمان نگاهت چادر زده اند                                 که خواب هايم             سرشار از ترنم ماهی هاست.                                                           اشعار عاشورایی
/ 0 نظر / 5 بازدید