پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

سايه

تکه ابری خسته دست می شوید در خاطره هام، من ولی تنهاتر دل سپردم به مزاری که در آن                               سایه ام                                        گم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

نام تو

به خواب هیچ ستاره ای                               سنگ نزده ام، که حالا نگران چشم هایم باشم. تنها               بر درخت ماه                              نام « تو » را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید

مرگ شعر

کاغذی مچاله می شود، شعری می میرد، و شاعری بر تابوت شعرهایش می نویسد:                                         می روی از بر من                                         نیمه دیگــــر من!
/ 0 نظر / 4 بازدید

قافيه آه

دروغ نمی گوید دلم، بارانی خواهد بارید و قافیه « آه » را                از دل تمام شاعران                                    خواهد شست!
/ 0 نظر / 4 بازدید

نماز جمعه

دستهایت کبوتر شدند پاهایت منتشر در خاک، و حالا همسرت  فرشته ای ست که صندلی چرخدار تو را                                 به نماز جمعه می برد.
/ 0 نظر / 4 بازدید

پوتين

مکه برای شما                      فکه برای من، بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند                       مرا به آسمان ببرند!
/ 0 نظر / 5 بازدید

طرح

دنبال می کند  ثانیه های بی زبان را،                        مانند گرگ،                   عقربه ای بزرگ!                                      
/ 0 نظر / 5 بازدید