پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

شهيد

«زمین جای مردن نیست» می خواهم - همچون خورشید -                   شهیدی باشم                                   بر دوش ابرها!
/ 0 نظر / 5 بازدید

سنگ و گل

ماساژ ادبی (کلیک بفرمایید) از خواب هایم سنگ می چینم از شب سنگ از درخت سنگ از خانه های ویران شده ی «الجلیل»                                            سنگ ابرها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید