پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

مصاحبه با انجمن شعرای دزفول

مصاحبه ی دفتر انجمن شعرای دزفول با مهندس عبدالرحیم سعیدی رادشاعر خوزستانی                                                              نام و نام خانوادگی؟  عبدالرحیم سعیدی راد سن ؟ متولد1346دزفول مدرک تحصیلی ؟ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید
«انعکاس آفتاب» سعیدی راد در نمایشگاه کتاب گروه ادب: جدیدترین اثر از عبدالرحیم سعیدی‌راد با عنوان «انعکاس آفتاب» دربردارنده نثر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید